Baş Editör(ler)

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Baş Editör(ler)

Dr. Aykut YILMAZ


Editör(ler)

Dr. Kürşad ÖZKAYNAR

Dr. Gökhan GÜRLER

Öğr. Gör. Ömer Sezai AYKAÇ


Sakarya  2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Sinem Sönmez  
Algılanan Sosyal Destek ile Presenteizm Davranışının Kavramsal İncelemesi

 1-2, Ss, 1-11

Algılanan Sosyal Destek ile Presenteizm Davranışının Kavramsal İncelemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.20
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Alper KILIÇASLAN Dr.Öğr.Üyesi Gazi SONKUR  
PERIODIC EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TURKISH TAX REVENUES: ANALYSIS OF CENTRAL GOVERNMENT TAX REVENUES FOR THE 2017-2021 PERIOD

 1-2, Ss, 12-29

COVİD-19 PANDEMİSİNİN TÜRK VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ: MERKEZİ YÖNETİM VERGİ GELİRLERİNİN 2017-2021 DÖNEMİ ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.22
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

AYŞEGÜL AKBEY Hasan TAĞRAF  
Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Bir Araştırma

 1-2, Ss, 30-50

Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.24
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zeynep KÖSE Gözde MERAL  
Türkiye'de Tarımsal Destekler, Gıda Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

 1-2, Ss, 51-73

Türkiye'de Tarımsal Destekler, Gıda Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.21
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kübra Müge ÇAKARÖZ Funda CİVEK  
CONSUMER INTEREST TO ONLINE FOOD ORDER SITES ON GOOGLE TRENDS: THE EXAMPLE OF YEMEKSEPETİ AND GETİR YEMEK

 1-2, Ss, 74-91

GOOGLE TRENDS’DE ONLİNE YEMEK SİPARİŞ SİTELERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ İLGİSİ: YEMEKSEPETİ VE GETİR YEMEK ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.14
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |