CONSUMER INTEREST TO ONLINE FOOD ORDER SITES ON GOOGLE TRENDS: THE EXAMPLE OF YEMEKSEPETİ AND GETİR YEMEK
(GOOGLE TRENDS’DE ONLİNE YEMEK SİPARİŞ SİTELERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ İLGİSİ: YEMEKSEPETİ VE GETİR YEMEK ÖRNEĞİ )

Yazar : Kübra Müge ÇAKARÖZ  Funda CİVEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1-2
Sayfa : 74-91
    


Özet

Today, in parallel with the development of technology and the increase in internet use, there is an increase in the level of e-commerce use. Due to the increase in the level of e-commerce, direct and indirect communication channels established with consumers have been moved to the internet environment. Businesses have sought to gain a place in online markets in order to gain and maintain sustainable competitive advantage. Depending on these developments, the more intense use of e-commerce sites and the increase in competition between businesses have become more prominent especially during the pandemic process. This prominence has manifested itself in almost every sector. One of these sectors is the food sector. Consumers' interest in online platforms has intensified within the scope of the measures and restrictions taken during the pandemic process. Intensifying this situation, especially the fear of being worried about crowded areas has been at the forefront. As a result, competition has started to increase in e-commerce sites related to online food ordering. In this study, comparisons were made by focusing on two e-commerce food sites that increased in competition. These e-commerce food sites are Yemeksepeti and Getir Yemek. The aim of the study is to determine the level of interest of consumers in online food ordering sites. In accordance with the purpose of the study, Google trends search engine data was used to examine the level of interest of consumers. The data were also supported by secondary data. Within the framework of the findings obtained from the research, it can be stated that consumers' concerns are reflected in their preferences compared to the Covid-19 period and the pre-Covid-19 period.Anahtar Kelimeler

Online Food Ordering Sites, Yemeksepeti, Getir Yemek, Google TrendsAbstract

Günümüzde teknolojinin gelişmesine ve internet kullanımının artmasına paralel olarak e-ticaret kullanım düzeyinde de artış görülmektedir. E-ticaret düzeyindeki artışa bağlı olarak da tüketicilerle kurulan doğrudan ve dolaylı iletişim kanalları internet ortamına taşınmıştır. İşletmeler sürdürülebilir rekabet avantajını elde etmek ve koruyabilmek için kendilerine online pazarlarda yer edinme arayışına girmişlerdir. Bu gelişmelere bağlı olarak e-ticaret sitelerinin daha yoğun kullanımı ve işletmeler arası rekabetin artması özellikle pandemi sürecinde daha belirgin bir hale gelmiştir. Bu belirginlik hemen hemen her sektörde kendini göstermiştir. Bu sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Pandemi sürecinde alınan önlemler ve kısıtlamalar kapsamında tüketicilerin online platformlara olan ilgisi yoğunluk kazanmıştır. Bu durumun yoğunluk kazanmasında özellikle kalabalık alanlardan endişe duyma korkusu ön planda olmuştur. Sonucunda da online yemek siparişi ile ilgili e-ticaret sitelerinde de rekabet artış göstermeye başlamıştır. Bu araştırmada da özellikle rekabette artış gösteren iki e-ticaret yemek siteleri üzerinde durularak karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu e-ticaret yemek siteleri ise Yemeksepeti ve Getir Yemek’tir. Çalışmanın amacı tüketicilerin online yemek sipariş sitelerine ilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma amacına uygun olarak tüketicilerin ilgi düzeyi incelenmesinde Google trends arama motoru verilerinden faydalanılmıştır. Yine ikincil verilerle de datalar desteklenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde, Covid-19 döneminde ve Covid-19 öncesi döneme göre tüketicilerin endişelerinin tercihlerine yansıdığı ifade edilebilir.Keywords

Online Yemek Siteleri, Yemeksepeti, Getir Yemek, Google Trends