YAZIM VE YAYIN İLKELERİ


Dil

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yazım Kuralları

 1. Çalışmalar Microsoft Word uygulaması kullanılarak üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,5 satır aralık ölçüsü ile iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.
 2. Çalışmayı gönderen yazar, değerlendirme ve yayın süreci boyunca iletişim kurulacak kişidir.
 3. Çalışmada yazarların kurum ve ORCID bilgilerini belirtmeleri gerekmektedir.
 4. Çalışmanın kaynakça dahil toplam uzunluğu 3.500 – 6.000 kelime aralığında olmalıdır.
 5. Metin içi atıf gösterme ve kaynakça hazırlamada APA 6 stili kullanılmalıdır.
 6. Çalışmanın ilk sayfasında 150 – 300 kelime uzunluğunda Türkçe ve İngilizce özet bulunmalı, ayrıca 3 – 6 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
 7. Özet içerisinde çalışmanın amacı (purpose), yöntemi (methodology), evreni ve örneklemi (universe and sample), sonuçlar (results) alt başlıkları bulunmalıdır.
 8. Çalışmanın yazımında giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları sırasıyla yer almalıdır. Çalışmaya göre son başlık olarak tartışma da eklenebilir.
 9. Çalışmada tablo, grafik ve şekil gibi göstergelerin kullanıldığı durumlarda, numaralandırılarak yer verilmeli ve tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Tablolara ait başlık üstte, Şekiller’e ait başlık altta yer almalıdır.
 10. Kurallar dâhilinde dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.
 11. Yayın kurulu ve hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, metin üzerinde bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.