Özet


GOOGLE TRENDS’DE ONLİNE YEMEK SİPARİŞ SİTELERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ İLGİSİ: YEMEKSEPETİ VE GETİR YEMEK ÖRNEĞİ

Günümüzde teknolojinin gelişmesine ve internet kullanımının artmasına paralel olarak e-ticaret kullanım düzeyinde de artış görülmektedir. E-ticaret düzeyindeki artışa bağlı olarak da tüketicilerle kurulan doğrudan ve dolaylı iletişim kanalları internet ortamına taşınmıştır. İşletmeler sürdürülebilir rekabet avantajını elde etmek ve koruyabilmek için kendilerine online pazarlarda yer edinme arayışına girmişlerdir. Bu gelişmelere bağlı olarak e-ticaret sitelerinin daha yoğun kullanımı ve işletmeler arası rekabetin artması özellikle pandemi sürecinde daha belirgin bir hale gelmiştir. Bu belirginlik hemen hemen her sektörde kendini göstermiştir. Bu sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Pandemi sürecinde alınan önlemler ve kısıtlamalar kapsamında tüketicilerin online platformlara olan ilgisi yoğunluk kazanmıştır. Bu durumun yoğunluk kazanmasında özellikle kalabalık alanlardan endişe duyma korkusu ön planda olmuştur. Sonucunda da online yemek siparişi ile ilgili e-ticaret sitelerinde de rekabet artış göstermeye başlamıştır. Bu araştırmada da özellikle rekabette artış gösteren iki e-ticaret yemek siteleri üzerinde durularak karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu e-ticaret yemek siteleri ise Yemeksepeti ve Getir Yemek’tir. Çalışmanın amacı tüketicilerin online yemek sipariş sitelerine ilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma amacına uygun olarak tüketicilerin ilgi düzeyi incelenmesinde Google trends arama motoru verilerinden faydalanılmıştır. Yine ikincil verilerle de datalar desteklenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde, Covid-19 döneminde ve Covid-19 öncesi döneme göre tüketicilerin endişelerinin tercihlerine yansıdığı ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler

Online Yemek Siteleri, Yemeksepeti, Getir Yemek, Google Trends


Kaynakça