EDİTÖR KURULU


YAYINCI / İMTİYAZ SAHİBİ

Dr. Tarık YOLCU

 

EDİTÖRLER

Dr. Aykut YILMAZ

Dr. Kürşad ÖZKAYNAR

Dr. Gökhan GÜRLER

Öğr. Gör. Ömer Sezai AYKAÇ

ALAN EDİTÖRLERİ

Psikoloji Alan Editörü           : Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici

Sosyoloji Alan Editörü          : Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre Şahin

İşletme Alan Editörü             : Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Samet Güner, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yasin Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi  Aydın  Bağdat 

İktisat Alan Editörü               : Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy, Dr. Mücahit Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Kaya

Ekonometri Alan Editörü      : Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya

Siyaset Bilimi Alan Editörü   : Dr. Alihan Limoncuoğlu, Dr. Ali Çiçek

İletişim Alan Editörü             : Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Özgür

Yöntem Bilim Alan Editörü   : Dr. Öğr. Üyesi Metin Saygılı

Turizm Alan Editörü             : Doç. Dr. Fatih Türkmen, Dr. Öğr. Üyesi Ümit ŞENGEL