Özet


COVİD-19 PANDEMİSİNİN TÜRK VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ: MERKEZİ YÖNETİM VERGİ GELİRLERİNİN 2017-2021 DÖNEMİ ANALİZİ

2019 yılı Kasım ayında ilk defa Çin Halk Cumhuriyetinin Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde görülen Covid-19’un, tüm dünyada çok önemli etkileri olmuştur. Dünya Sağlık Örgütünün 2020 Mart ayında pandemi olarak ilan ettiği bu salgın yüzünden ülkeler zorunlu olarak birtakım tedbirler almışlardır. Ancak kamu kesimi tarafından alınan bu tedbirler doğal olarak kamu bütçelerine önemli maliyetler yüklemiştir. Bu çalışma Türkiye’de kamu gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan vergi gelirlerinin Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası durumunun ele alınması amacıyla yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Merkezi Yönetim Gelirleri tabloları doküman incelemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada 5 dönem incelenmiştir. Dönem incelemelerinde Covid-19 öncesi dönem için 2017, 2018, 2019 yılları, Covid-19 sonrası için de 2020 yılı ve 2021 yılı ilk altı aylık sonuçları baz alınmıştır. Dönem sayısının sınırlı olması nedeniyle istatistiksel analiz kısıtı oluşmuştur. Bu sebeple verilerin tablolarla açıklanması yoluna gidilmiştir. Vergi gelirleri olarak Merkezi Yönetim Bütçesi seçilmiştir.Anahtar Kelimeler

Covid-19, Merkezi Yönetim, Genel Bütçe, Vergi Gelirleri


Kaynakça