PERIODIC EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TURKISH TAX REVENUES: ANALYSIS OF CENTRAL GOVERNMENT TAX REVENUES FOR THE 2017-2021 PERIOD
(COVİD-19 PANDEMİSİNİN TÜRK VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ: MERKEZİ YÖNETİM VERGİ GELİRLERİNİN 2017-2021 DÖNEMİ ANALİZİ )

Yazar : Alper KILIÇASLAN  Dr.Öğr.Üyesi Gazi SONKUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1-2
Sayfa : 12-29
    


Özet

Covid-19, which was first seen in Wuhan, Hubei Province of the People's Republic of China in November 2019, has had very significant effects all over the world. Due to this epidemic, which the World Health Organization declared as a pandemic in March 2020, countries have taken some mandatory measures. However, these measures taken by the public sector naturally imposed significant costs on public budgets. This study was carried out in order to deal with the pre-Covid-19 and post-Covid-19 situation of tax revenues, which constitute a significant part of public revenues in Turkey. Central Government Revenues tables published by the Revenue Administration and the Ministry of Treasury and Finance were analyzed by document analysis technique. In the study, 5 periods were examined. In the period analysis, the results of 2017, 2018, 2019 for the pre-Covid-19 period, and the first six months of 2020 and 2021 for the post-Covid-19 period are taken as a basis. Due to the limited number of periods, statistical analysis constraint has occurred. For this reason, the data was explained with tables. Central Government Budget has been selected as tax revenues.Anahtar Kelimeler

Covid-19, Central Government, General Budget, Tax RevenuesAbstract

2019 yılı Kasım ayında ilk defa Çin Halk Cumhuriyetinin Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde görülen Covid-19’un, tüm dünyada çok önemli etkileri olmuştur. Dünya Sağlık Örgütünün 2020 Mart ayında pandemi olarak ilan ettiği bu salgın yüzünden ülkeler zorunlu olarak birtakım tedbirler almışlardır. Ancak kamu kesimi tarafından alınan bu tedbirler doğal olarak kamu bütçelerine önemli maliyetler yüklemiştir. Bu çalışma Türkiye’de kamu gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan vergi gelirlerinin Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası durumunun ele alınması amacıyla yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Merkezi Yönetim Gelirleri tabloları doküman incelemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada 5 dönem incelenmiştir. Dönem incelemelerinde Covid-19 öncesi dönem için 2017, 2018, 2019 yılları, Covid-19 sonrası için de 2020 yılı ve 2021 yılı ilk altı aylık sonuçları baz alınmıştır. Dönem sayısının sınırlı olması nedeniyle istatistiksel analiz kısıtı oluşmuştur. Bu sebeple verilerin tablolarla açıklanması yoluna gidilmiştir. Vergi gelirleri olarak Merkezi Yönetim Bütçesi seçilmiştir.Keywords

Covid-19, Merkezi Yönetim, Genel Bütçe, Vergi Gelirleri