KURULLAR


YAYIN KURULU

Yayın Kurulu Başkanı / Genel Koordinatör                         : Dr. Tarık YOLCU

ÜYE / Süreç Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Sorumlusu    : Dr. Aykut YILMAZ

ÜYE / Yayın Değerlendirme Ön / Son Kontrol Sorumlusu   : Dr. Kürşad ÖZKAYNAR

ÜYE / İngilizce Dil Editörü                                                    : Rıza ÖZUTKU

ÜYE / İngilizce Dil Editörü                                                    : Talha ALTUNTAŞ

ÜYE / Türkçe Dil Editörü                                                      : İshak AKDEMİR

ÜYE / Rusça Dil Editörü                                                       : Dr. Öğr. Üyesi Akif Abdullah

ÜYE / İndeks Sorumlusu                                                      : Mehmet MECEK

ÜYE / Ön Dizgi Kontrol                                                         : Dr. Metin SAYGILI

ÜYE / Ön Dizgi Kontrol                                                         : Dr. Kadir YILDIRIM

ÜYE / Son Dizgi ve Yayın Sorumlusu                                   : Ömer Sezai AYKAÇ

ÜYE / Süreç Yönetimi ve Tanıtım Sorumlusu                      : Nurdan KALAYCI ÇAĞLAYAN

ÜYE / Grafik Tasarım Sorumlusu                                         : Tamer TAKMAZ

ÜYE / Türkiye (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                 : Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR

ÜYE / Türkiye (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                 : Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

ÜYE / Azerbaycan (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)          : Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU

ÜYE / Ukrayna (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)               : Prof. Dr. Valentina KHRAPKINA

ÜYE / Ukrayna (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)               : Doç. Dr. Liudmyla RADOVETSKA

ÜYE / Rusya (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                   : Prof. Dr. Svetlana TSOHLA

ÜYE / Cezayir (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                 : Prof. Dr. MOHAMED BELKHIRA

ÜYE / Cezayir (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                 : Dr. Anwar SEKIOU

ÜYE / Litvanya (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                : Doç. Dr. Neringa SLAVINSKAITE

ÜYE / Kırgızistan (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)             : Dr. Azamat MAKÜDÜNOV

ÜYE / Kırgızistan (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)             : Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA

ÜYE / Özbekistan (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)            : Dr. Bobir TURSUNOV

ÜYE / İtalya (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                     : Prof. Dr. Igor JELEN  

ÜYE / Polonya (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                 : Prof. Dr. Jan A. WENDT  

ÜYE / Sırbistan (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi)                : Prof. Dr. Snezana M. SERBULA 

ÜYE / Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi) : Dr. Öğr. Üyesi Ali Kasta MUKENDI 

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

 • Prof. Dr. Allahverdi MAMMADLİ
 • Prof. Dr. Bouaİcha BOUGHOUFALA
 • Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
 • Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ
 • Prof. Dr. Igor JELEN  
 • Prof. Dr. Jan A. WENDT  
 • Prof. Dr. Mohamed BELKHIRA
 • Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
 • Prof. Dr. Snezana M. SERBULA
 • Prof. Dr. Svetlana TSOHLA
 • Prof. Dr. Valentina KHRAPKINA
 • Doç. Dr. Andrey VERSHITSKY
 • Doç. Dr. Aytekin ZELNALOVA
 • Doç. Dr. Aynur NESİROVA
 • Doç. Dr. Irina PAVLENKO
 • Doç. Dr. Leman GARAYEVA
 • Doç. Dr. Liudmyla RADOVETSKA
 • Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU
 • Doç. Dr. Nafile REHİMOVA
 • Doç. Dr. Neringa SLAVINSKAITE
 • Doç. Dr. Vedat YILMAZ
 • Doç. Dr. Yusuf ARSLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Akif ABDULLAH
 • Dr. Anwar SEKIOU
 • Dr. Aykut YILMAZ
 • Dr. Azamat MAKÜDÜNOV
 • Dr. Bobir TURSUNOV
 • Dr. Kadir YILDIRIM
 • Dr. Kürşad ÖZKAYNAR
 • Dr. Metin SAYGILI
 • Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA
 • Dr. Tarık YOLCU
 • Dr. Ali Kasta MUKENDI
 • İshak AKDEMİR
 • Mehmet MECEK
 • Nurdan KALAYCI
 • Ömer Sezai AYKAÇ
 • Rıza ÖZUTKU
 • Talha ALTUNTAŞ

HAKEM KURULU

Her sayı için, o sayıda hakemlik yapmış kişiler unvan ve ad-soyad sırasına göre hazırlanmaktadır.