Baş Editör(ler)

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Baş Editör(ler)

Dr. Kürşad ÖZKAYNAR


Editör(ler)

Dr. Tarık YOLCU

Dr. Aykut YILMAZ

Dr. Gökhan GÜRLER

Öğr. Gör. Ömer Sezai AYKAÇ


Sakarya  31.08.2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Muzaffer Çabukoğlu  
Türkiye’de Cari İşlemler Açığı, Döviz Kuru, Enerji İthalatı, Enflasyon ve Büyüme İlişkisi: VAR Analizi

 3-2, Ss, 1-14

Türkiye’de Cari İşlemler Açığı, Döviz Kuru, Enerji İthalatı, Enflasyon ve Büyüme İlişkisi: VAR Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.61
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kevser Haban Emel Aner Aktan  
Investigation of the Relationship between Perceived Parental Attitude and Narcissistic Personality Tendency and Life Satisfaction in 18-Year-Old High School Students

 3-2, Ss, 15-33

18 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMİ VE ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.58
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Selda Fındıklı  
PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HİKAYELEŞTİRME: ADİL TİCARET ÖRNEĞİ

 3-2, Ss, 34-48

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HİKAYELEŞTİRME: ADİL TİCARET ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.66
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Eda Delibaş Fatih Anıl  
SANAL BEDENLERDE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ MODA: AVATAR GİYDİRME MOTİVASYONUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ

 3-2, Ss, 49-65

SANAL BEDENLERDE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ MODA: AVATAR GİYDİRME MOTİVASYONUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.60
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

GAMZE KUTLU TÜREDİ Serap Altuntaş  
Emotional Contagion and Nursing

 3-2, Ss, 66-82

Duygusal Bulaşma ve Hemşirelik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.65
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

M.Enes SAYIN Hasan TERZİ, Veysi Baydar, Esad Kamil TOSUN, Şahay OK  
Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeğinin Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması

 3-2, Ss, 83-102

Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeğinin Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.67
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |