Özet


SANAL BEDENLERDE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ MODA: AVATAR GİYDİRME MOTİVASYONUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ

Tüketim, insan yaşamının vazgeçilmez bir eylemi niteliğindedir. Bireyler yaşamlarını sürdürmek için sosyal, kültürel ya da psikolojik motivasyonlara bağlı olarak tüketim eylemini gerçekleştirmekte ve tüketim yapılan bağlamın özelliklerinden etkilenerek tüketim davranışlarını değiştirmektedirler. Covid-19 adı verilen küresel salgın döneminde önlem amacıyla karantina sürecine girilmiştir. Söz konusu karantina döneminde dijitalleşme hız kazanmakla birlikte tüketim alışkanlıklarımızı doğrudan etkileyerek yaşamımıza yeni kavramlar kazanılmasını ve var olan bazı kavramların da popülerleşmesini sağlamıştır. Bu anlamda normalde Web3.0 olarak bilinen kavram toplumda ‘’Metaverse’’ söylemi ile popüler olarak anılmaya başlayarak ‘’sanal evren’’ ifadesi ön plana çıkmıştır. Mevcut çalışmada, Metaverse ve avatar kavramları odağında bireylerin dijital tüketim davranışları avatar giydirme motivasyonu özelinde literatür taraması yöntemi ile incelenerek Veblen’ci Gösterişçi Tüketim ve Simmel Moda Kuramı bakış açılarına yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler

Sanal Evren, Metaverse, Gösterişçi Tüketim, Avatar Giydirme


Kaynakça