Emotional Contagion and Nursing
(Duygusal Bulaşma ve Hemşirelik )

Yazar : GAMZE KUTLU TÜREDİ  Serap Altuntaş  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-2
Sayfa : 66-82
    


Özet

As a social being, human beings coexist with and interact with other people throughout their lives. Nurses, who form a large part of the multidisciplinary work team in health services, are in constant interaction with the society, family and while giving care to healthy or sick individuals. Some emotions arise during communication and interaction with other people in daily life. This situation increases the possibility of emotional contagion in nurses who are at the center of the healthcare team and interact more intensely with the individuals they serve. Similarly, it is stated that the emotional states of managers, colleagues and especially patients are transferred to nurses through emotional contagion. It is stated that the feelings of the nurses who are exposed to emotional contagion will also be reflected in the services provided by the nurses and in the institutional outputs. In line with the literature review, the concept of "emotional contagion" was discussed and suggestions were made by emphasizing its importance in terms of nursing, its effect on nurses and its results.Anahtar Kelimeler

Nursing, Emotional Contagion, Emotional Contagion and Nursing, Emotional Contagion and its EffectsAbstract

Sosyal bir varlık olan insan, hayatı süresince diğer insanlarla bir arada bulunmakta ve bu insanlarla etkileşim içinde bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinde multidisipliner çalışma ekibinin büyük bir parçasını oluşturan hemşireler toplum, aile ve sağlıklı ya da hasta bireylere bakım verirken sürekli etkileşim içindedir. Günlük yaşamda diğer insanlarla kurdukları iletişim ve etkileşim sırasında bazı duygular ortaya çıkmaktadır. Bu durum sağlık ekibinin merkezinde yer alan ve hizmet verdikleri bireylerle daha yoğun etkileşim içinde olan hemşirelerde duygusal bulaşma yaşama olasılığını arttırmaktadır. Benzer şekilde yöneticilerinin, meslektaşlarının ve özellikle de hastaların yaşadığı duygu durumlarının hemşirelere duygusal bulaşma yolu ile aktarıldığı da ifade edilmektedir. Duygusal bulaşmaya maruz kalan hemşirelerin sahip oldukları duygular hemşirelerin verdikleri hizmetlere ve kurumsal çıktılara da yansıyacağı hatta bulaşan ve kontrol edilemeyen duyguların duygusal boğulmaya neden olabileceği belirtilmektedir. Alan yazını incelemesi doğrultusunda “duygusal bulaşma” kavramı ele alınarak hemşirelik açısından önemi, hemşireler üzerine etkisi ve sonuçları üzerinde durularak önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Hemşirelik, Duygusal Bulaşma, Duygusal Bulaşma ve Hemşirelik, Duygusal Bulaşma ve Etkileri