Özet


PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HİKAYELEŞTİRME: ADİL TİCARET ÖRNEĞİ

Çalışmanın Amacı: Tüketicilerin gittikçe daha bilinçli hale geldiği günümüzde “Adil Ticaret” kavramını da hikâyeleştirme tekniği ile aktarmak mümkündür. Adil ticaret ile işletmeler sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ederken bundan zarar görmemeleri gerekmektedir. Bu noktada tüketiciyi bu değer üretimine dahil etmek akılcı bir çözüm olarak görülmektedir. Bu çalışma adil ticaret sürecinin işleyişini tüketiciye anlatmakta hikâyeleştirme tekniğini verimli bir seçenek olarak önermektedir. Çalışmanın Yöntemi: Çalışmanın amacı kavramsal çerçeve ile aktarılmaktadır. Pazarlama 3.0 ile başlayan ruhani tatminin önemi, değer kavramını ve şirketler için değer yaratma gerçeğini de beraberinde getirmesidir. Kar sağlamalarının yanı sıra şirketler toplumsal ve çevresel sorumluluklarıyla farklarını ortaya koymalılardır (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2021: 15). Değer yaratma ve sunma yolculukları müşteri ve üretici iş birliğiyle ve teknolojinin getirdiği zamansızlık, sınırsızlık ve hatta çoklu kimliklerle (Avatar kimlikler) evrilmektedir. Pazarlama 5.0 diye adlandırılan bu evre insanı odak yapmaktan vazgeçmeyen bir anlamda pazarlama 3.0 ile teknoloji tabanlı pazarlama 4.0 ün birleşimi olarak yorumlanabilmektedir (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2021: 49). İşte bu noktada gelişmekte olan pazarlardaki tedarikçilere karşı adil ticaret uygulamalarının yarattığı değer çok önemli görülmektedir. Bu değerin yaratılması kadar bu değere dair her bir zincirin hikâyesi ve aktarımı şirketler için çoklu ve hatta dijital pazarlardaki rekabet ortamıyla beraber stratejik adımlar olarak yorumlanabilir.Anahtar Kelimeler

Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Adil Ticaret, Hikâyeleştirme


Kaynakça