Özet


Duygusal Bulaşma ve Hemşirelik

Sosyal bir varlık olan insan, hayatı süresince diğer insanlarla bir arada bulunmakta ve bu insanlarla etkileşim içinde bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinde multidisipliner çalışma ekibinin büyük bir parçasını oluşturan hemşireler toplum, aile ve sağlıklı ya da hasta bireylere bakım verirken sürekli etkileşim içindedir. Günlük yaşamda diğer insanlarla kurdukları iletişim ve etkileşim sırasında bazı duygular ortaya çıkmaktadır. Bu durum sağlık ekibinin merkezinde yer alan ve hizmet verdikleri bireylerle daha yoğun etkileşim içinde olan hemşirelerde duygusal bulaşma yaşama olasılığını arttırmaktadır. Benzer şekilde yöneticilerinin, meslektaşlarının ve özellikle de hastaların yaşadığı duygu durumlarının hemşirelere duygusal bulaşma yolu ile aktarıldığı da ifade edilmektedir. Duygusal bulaşmaya maruz kalan hemşirelerin sahip oldukları duygular hemşirelerin verdikleri hizmetlere ve kurumsal çıktılara da yansıyacağı hatta bulaşan ve kontrol edilemeyen duyguların duygusal boğulmaya neden olabileceği belirtilmektedir. Alan yazını incelemesi doğrultusunda “duygusal bulaşma” kavramı ele alınarak hemşirelik açısından önemi, hemşireler üzerine etkisi ve sonuçları üzerinde durularak önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, Duygusal Bulaşma, Duygusal Bulaşma ve Hemşirelik, Duygusal Bulaşma ve Etkileri


Kaynakça