Baş Editör(ler)

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Baş Editör(ler)

Dr. Aykut YILMAZ


Editör(ler)

Dr. Tarık YOLCU

Dr. Kür Şad ÖZKAYNAR

Dr. Gökhan GÜRLER

Öğr. Gör. Ömer Sezai AYKAÇ


Sakarya  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Gökhan GÜRLER Ozan ÖZER, Hasan CİNNİOĞLU  
THE INTERVENTION ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

 2-3, Ss, 1-16

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.43
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

seher Polat Güven Veysel TEKİN  
Reflection Of The Effect Of the Covid-19 Pandemic On Health Workers and Managers on Business Results (A research on Health Institutions)

 2-3, Ss, 16-31

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YÖNETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İŞ SONUÇLARINA YANSIMASI (SAĞLIK KURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.40
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayşegül TOY  
The Glass Ceiling Awareness of Bank Female Employees.

 2-3, Ss, 32-53

Banka Kadın Çalışanlarının Cam Tavan Farkındalığı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.41
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ömer Orbay ÇETİN  
Audit 4.0: Digitalization of Audit and Its Effects on the Management Process

 2-3, Ss, 54-74

Denetim 4.0: Denetimin Dijitalleşmesi ve Yönetim Süreci Üzerindeki Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.42
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kübra Müge ÇAKARÖZ Melike Nur YILDIRIM  
INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA CONSUMERS' ATTITUDES TO INFLUENCERS

 2-3, Ss, 75-93

SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİNİN INFLUENCERLARAYÖNELİKTUTUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.45
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |