Audit 4.0: Digitalization of Audit and Its Effects on the Management Process
(Denetim 4.0: Denetimin Dijitalleşmesi ve Yönetim Süreci Üzerindeki Etkileri )

Yazar : Ömer Orbay ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-3
Sayfa : 54-74
    


Özet

The audit function, which is one of the management functions, is an indispensable function used to control the functions performed by other functions in the management process and to detect and improve the errors, if any. With the digital technologies brought by Industry 4.0, many professions and fields are trying to adapt to the digital age by entering the digital transformation process and gaining new approaches in line with digitalization. The audit area is one of the areas most affected by digitalization and expected to continue to be affected in the future. With the increase in the use of digital technologies in inspection stages, it has become possible to save time and cost in control processes. It is expected that the workload of the audit teams will be reduced with the simultaneous feedback and active use of digital technologies, without the need to wait for periodic audit reports in detecting errors and improving processes. Current approaches such as continuous auditing, digital twin method and agile auditing show how auditing will take shape in the future. Within the scope of the study, information is given about the concept of Audit 4.0, the new audit approaches that emerged with digitalized auditing, and the possible effects of Audit 4.0 on the management process.Anahtar Kelimeler

Audit, Continuous Audit, Agile Audit, Digital TransformationAbstract

Yönetim fonksiyonlarından biri olan denetim fonksiyonu, yönetim sürecinde diğer fonksiyonların yerine getirdiği işlevlerin kontrolü, varsa hataların tespiti ve iyileştirilmesi için kullanılan vazgeçilemez bir fonksiyondur. Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital teknolojilerle birlikte pek çok meslek ve alan dijital dönüşüm sürecine girerek, dijitalleşme doğrultusunda yeni yaklaşımlar kazanarak dijital çağa uyum sağlamaya çalışmaktadır. Denetim alanı da dijitalleşmeden en çok etkilenen ve gelecekte de etkilenmeye devam etmesi beklenen alanların başında gelmektedir. Denetim aşamalarında dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla birlikte kontrol süreçlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak mümkün hale gelmiştir. Hataların tespiti ve süreçlerin iyileştirilmesinde dönemsel denetim raporlarının beklenilmesine ihtiyaç kalmadan eş zamanlı olarak geri bildirim alınması ve dijital teknolojilerin aktif olarak kullanımıyla denetim ekiplerinin iş yükünün azalması beklenmektedir. Sürekli denetim, dijital ikiz yöntemi ve çevik denetim gibi güncel yaklaşımlar, gelecekte denetimin nasıl şekilleneceğini göstermektedir. Çalışmada kapsamında Denetim 4.0 kavramı, dijitalleşen denetimle birlikte ortaya çıkan yeni denetim yaklaşımları ve Denetim 4.0’ın yönetim sürecine olan olası etkileri hakkında bilgi verilmektedir.Keywords

Denetim 4.0, Sürekli Denetim, Çevik Denetim, Dijital Dönüşüm