Özet


Denetim 4.0: Denetimin Dijitalleşmesi ve Yönetim Süreci Üzerindeki Etkileri

Yönetim fonksiyonlarından biri olan denetim fonksiyonu, yönetim sürecinde diğer fonksiyonların yerine getirdiği işlevlerin kontrolü, varsa hataların tespiti ve iyileştirilmesi için kullanılan vazgeçilemez bir fonksiyondur. Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital teknolojilerle birlikte pek çok meslek ve alan dijital dönüşüm sürecine girerek, dijitalleşme doğrultusunda yeni yaklaşımlar kazanarak dijital çağa uyum sağlamaya çalışmaktadır. Denetim alanı da dijitalleşmeden en çok etkilenen ve gelecekte de etkilenmeye devam etmesi beklenen alanların başında gelmektedir. Denetim aşamalarında dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla birlikte kontrol süreçlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak mümkün hale gelmiştir. Hataların tespiti ve süreçlerin iyileştirilmesinde dönemsel denetim raporlarının beklenilmesine ihtiyaç kalmadan eş zamanlı olarak geri bildirim alınması ve dijital teknolojilerin aktif olarak kullanımıyla denetim ekiplerinin iş yükünün azalması beklenmektedir. Sürekli denetim, dijital ikiz yöntemi ve çevik denetim gibi güncel yaklaşımlar, gelecekte denetimin nasıl şekilleneceğini göstermektedir. Çalışmada kapsamında Denetim 4.0 kavramı, dijitalleşen denetimle birlikte ortaya çıkan yeni denetim yaklaşımları ve Denetim 4.0’ın yönetim sürecine olan olası etkileri hakkında bilgi verilmektedir.Anahtar Kelimeler

Denetim 4.0, Sürekli Denetim, Çevik Denetim, Dijital Dönüşüm


Kaynakça