Özet


Banka Kadın Çalışanlarının Cam Tavan Farkındalığı

Günümüzde kadınların iş hayatına katılımları artmış ve artmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra kadınlar iş hayatında yöneticilik veya üst kademede çalışmaktalar ancak kendilerinin de göremediği cam tavan olarak adlandırılan engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada banka çalışan kadınların kariyer yolculuklarında karşılaştıkları cam tavan engelleri üzerine araştırma yapılıp bu engellerin neler olduğu nitel araştırma yöntemiyle ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 30 kadın çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda banka kadın çalışanları kariyer yolculuklarında anne rolünü engel olarak gördüklerini, çalışma hayatlarında stereotip engellerinin olduğunu, çalışma yaşamlarını örgüt kültürü ve politikalarının etkilediğini, çalışma koşullarının çok stresli olduğunu ve diğer sorumlulukları ile birleştiğinde psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini, kariyer basamaklarında ilerlemek için medeni durumun ve cinsiyetin etkin olduğunu ifade etmişlerdir.Anahtar Kelimeler

Cam Tavan, Banka Kadın Çalışanlar, Nitel Araştırma.


Kaynakça