Baş Editör(ler)

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Baş Editör(ler)

Dr. Tarık YOLCU


Editör(ler)

Öğr. Gör. Ömer Sezai AYKAÇ

Dr. Aykut YILMAZ
Dr. Kürşad ÖZKAYNAR

Dr. Gökhan GÜRLER


Sakarya  30.04.2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Özgür Önday -  
YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ

 3-1, Ss, 1-12

YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.51
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Pınar AYDEMİR Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN  
YENİ DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

 3-1, Ss, 13-47

YENİ DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.52
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Caner Öniz AHMET KARKİ;ECEM DEMİR YURSEVEN  
The Effect of Perceived Service Quality in Vocational Schools on Career Optimism

 3-1, Ss, 48-66

Meslek Yüksek Okullarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Kariyer İyimserliğine Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.54
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Betül Ertoy Sarıışık Prof. Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun  
SUSTAINABLE TOURISM TRANSPORT SYSTEM ON THE EUROVELO-8 MEDITERRANEAN ROUTE

 3-1, Ss, 67-93

EUROVELO-8 AKDENİZ ROTASI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ULAŞIM SİSTEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.55
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İbrahim BAYINDIR Filiz BAYRAM  
Meslek Seçimi ve Girişimcilik

 3-1, Ss, 94-108

Meslek Seçimi ve Girişimcilik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.50
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |