Özet


Meslek Seçimi ve Girişimcilik

Günümüzde insanlar ekonomik olarak geçinememe, işsizlik, tek gelirin yeterli olamaması gibi birçok nedenle gelirlerini arttırmak ya da gelir elde etmek için farklı mesleklere ve kendi işlerini kurmaya yönelmiştir. kendi işlerini kurmak isteyen bireyler genellikle hayal ettikleri fakat zaman, maddi kaynak yetersizliği, başarısız olma korkusu gibi birçok nedenle yerine getiremediği hayal ürünü olarak dışa yansımıştır. Günümüzde ise bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar aracılığıyla iş kurma fikri daha gerçekçi bir hal almış ve birçok iş fikri projelendirilerek hayata geçirilmiş. Meslek seçimi bireyi tüm hayatı boyunca etkileyebilmekte ve ileride mutsuz bir yaşantı ile sonuçlanabilmektedir. Meslek seçimini yanlış yapan bireylerde sevmediği işi yapmanın ortaya çıkardığı sıkıntı ve stres iş hayatını ve aynı zamanda aile hayatını etkileyebilmektedir. Bu durum toplumun yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkileyen unsurlardan birisidir. Bireyler hayatı boyunca çeşitli kaygılar yaşayabilir ve bu kaygılardan biride meslek seçiminden ve mesleği icra etmekten ortaya çıkan kaygılardır. Çalışan bireyler seçtikleri meslekleri sorgulayabilmekte şuan kendilerini ne kadar mutlu hissettiklerini ve işlerinden aldıkları hazları değerlendirebilmektedir. Bu çalışmada meslek seçiminin önemine ve girişimciliğin önemine vurgu yapılmaya çalışılmıştır. İstihdamın arttırılması, işsizlik oranlarının azalması ve kişilerin girdikleri işleri severek yapması adına meslek seçimi ve girişimciliğin önemi anlatılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler

Meslek seçimi, Girişimcilik, İş fırsatı, Çalışan


Kaynakça