Özet


YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ

Bu çalışma, küresel sağlık diplomasisinin özelliklerini ve şekillerini incelemektedir. Bu çalışma, sağlık diplomasisinin farklı uygulamalarının yapıldığı çeşitli örnekleri araştırmaktadır. Bu bağlamda, ABD, İsviçre, Brezilya ve Türkiye örnekleri incelenmiştir. Sağlığın ülkelerin çıkarlarının örtüştüğü teknik bir alan olduğunu savunan birçok bilim adamının görüşlerinin aksine, bu çalışma, devletlerin sağlık politikalarına yönelik farklı çıkarlarının olduğunu ve duruma göre ulusal ve uluslararası düzeyde, bazen müşterek, bazen ise çelişkili bir sağlık diplomasisi izlediklerini savunmaktadır. Devletlerin küresel sağlık problemlerine çözüm bulma adına işbirliği yaptıkları ya da çatıştıkları durumda ulusal ve güvenlik çıkarlarını gözetmek adına sağlığı bir dış politika aracı olarak kullanma eğilimlerinin arttığını açıklamaktadır. Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmıdır, kamu diplomasisini inceledikten sonra güç/yumuşak güçten bahsetmekte ve sonrasında sağlık diplomasisi ve örnekleri hakkında bilgi vermektedir. İkinci bölüm literatür bakımından sağlık diplomasisini incelemektedir. Üçüncü bölüm ise sonuç kısmıdır.Anahtar Kelimeler

Kamu diplomasisi, Sağlık diplomasisi, Güç, Yumuşak Güç, ABD, İsviçre, Brezilya, Türkiye.


Kaynakça