Özet


EUROVELO-8 AKDENİZ ROTASI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ULAŞIM SİSTEMİ

Bu çalışma EuroVelo (EV-8) Akdeniz rotasının üzerinde barındırdığı tarihi mirası ortaya koyarak sürdürülebilir turizm rotasının değerlerini araştırmaktadır. EV-8 rotasına katılan güzergâhların ortak kültürel değerleri araştırılarak İzmir ağı ile ilişkiler kurulmaktadır. Çalışmada EV-8 Akdeniz rotasında hangi ülkelerin-kentlerin yer aldığı, rotada seyahat eden bisikletli turistleri bekleyen fırsatlar, rotanın sürdürülebilir turizm ulaşım sistemi potansiyelini karşılayan/karşılamayan yönleri, İzmir ağının konumu ve bir model olarak sürdürülebilir turizm ve ulaşım modeli konusunun araştırılması hedeflenmektedir. Çalışmada bisiklet ulaşımı ve bisiklet turizmi birlikte incelenmiş olup sürdürülebilir turizm ulaşım sistemi olarak EV-8 rotası kapsamlı bir araştırma ile sunulmaktadır. Literatür araştırması sonrasında rota kullanıcılarının deneyimleri ve görüşlerine yer verilmektedir. EV-8 Akdeniz rotasında bisiklet ile seyahat etmiş olan yetkililerin görüşlerine başvurularak rotanın potansiyelleri ve değerleri sorgulanmaktadır. Sonuç olarak EV-8 Akdeniz rotasında seyahat etmek isteyen turistleri bekleyen fırsatlar, altyapı düzenlemeleri ve Akdeniz ağının barındırdığı ortak tarihi ve kültürel miras değerleri ile ilgili araştırmalar rotanın sürdürülebilir turizm ulaşım sistemi olarak değerlendirilmesi konusu ortaya koyulmaktadır.Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilir turizm ulaşım sistemi, EuroVelo-8, Bisiklet turizmi.


Kaynakça