Özet


YENİ DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Sigortacılık, “bilinmeyen ve ani bir şekilde ortaya çıkan, irade dışı tehlikeler” in tanımlanması, risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin önlenebilmesi veya etkilerinin azaltılabilmesi amacıyla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesini içeren bir risk analizi sürecini ifade etmektedir. Sigortacılıkta risk değerlendirme aşamasında sigorta konusuna ilişkin elde edilen verinin çoğu zaman yetersiz olması sebebiyle kusursuz sigortalama henüz gerçekleşmemiştir. Ancak, veri bilimi ve dijital teknolojilerin gelişmesi ile sigorta sektörü risk havuzu işletme, hasar yönetimi, operasyon ve müşteri tutundurma gibi konularda iyileşmekte ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmektedir. Öte yandan, sigorta sektöründe teknolojinin kullanımını ifade eden “InsurTech”, finansal hizmetleri çarpıcı şekilde yeniden şekillendiren “Fintech” kadar henüz gelişmemiş olmasına rağmen özellikle Covid-19 pandemi sonrası online ürün ve hizmetlerdeki satın alma eğiliminin artması ve değişen tüketici alışkanlıkları ile oldukça önemli bir ivme kazanmıştır. Bu çalışmada literatürde “InsurTech” konusunda yazılmış akademik makaleler, yayınlanmış uluslararası raporlar ve yayınlar incelenmekte olup bu yeni dijital teknolojilerin sigorta sektöründeki kullanım alanları, faydaları ve potansiyel etkileri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Yeni Dijital Teknolojiler, InsurTech, Sigortacılıkta Dijitalleşme, İnovasyon


Kaynakça