YENİ DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(YENİ DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ )

Yazar : Pınar AYDEMİR  Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-1
Sayfa : 13-47
    


Özet

Insurance refers to a risk analysis process that includes the definition of "unknown and sudden, involuntary hazards", the identification of risks and the determination of measures to be taken to prevent or reduce the effects of these risks. Perfect insurance is not yet possible because the data regarding insurance subject is often insufficient for a sound risk analysis in insurance. However, with the development of data science and digital technologies, the insurance industry is improving in terms of risk pool operation, claims management, operations and customer retention and developing sustainable business models. On the other hand, although “Insurtech”, which refers to the use of technology in the insurance industry, has not yet developed as much as “Fintech”, which has dramatically reshaped financial services, it has gained a significant momentum, especially with the increase in purchasing tendency in online products and services and changing consumer habits after the Covid-19 pandemic. In this study, academic articles, published international reports and publications on “InsurTech” in the literature are examined and the usage areas, benefits and potential effects of these new digital technologies in the insurance sector are determined.Anahtar Kelimeler

New Digital Technologies, Insurtech, Digitalization in Insurance, InovationAbstract

Sigortacılık, “bilinmeyen ve ani bir şekilde ortaya çıkan, irade dışı tehlikeler” in tanımlanması, risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin önlenebilmesi veya etkilerinin azaltılabilmesi amacıyla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesini içeren bir risk analizi sürecini ifade etmektedir. Sigortacılıkta risk değerlendirme aşamasında sigorta konusuna ilişkin elde edilen verinin çoğu zaman yetersiz olması sebebiyle kusursuz sigortalama henüz gerçekleşmemiştir. Ancak, veri bilimi ve dijital teknolojilerin gelişmesi ile sigorta sektörü risk havuzu işletme, hasar yönetimi, operasyon ve müşteri tutundurma gibi konularda iyileşmekte ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmektedir. Öte yandan, sigorta sektöründe teknolojinin kullanımını ifade eden “InsurTech”, finansal hizmetleri çarpıcı şekilde yeniden şekillendiren “Fintech” kadar henüz gelişmemiş olmasına rağmen özellikle Covid-19 pandemi sonrası online ürün ve hizmetlerdeki satın alma eğiliminin artması ve değişen tüketici alışkanlıkları ile oldukça önemli bir ivme kazanmıştır. Bu çalışmada literatürde “InsurTech” konusunda yazılmış akademik makaleler, yayınlanmış uluslararası raporlar ve yayınlar incelenmekte olup bu yeni dijital teknolojilerin sigorta sektöründeki kullanım alanları, faydaları ve potansiyel etkileri belirlenmiştir.Keywords

Yeni Dijital Teknolojiler, InsurTech, Sigortacılıkta Dijitalleşme, İnovasyon