YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ
(YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ )

Yazar : Özgür Önday  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-1
Sayfa : 1-12
    


Özet

This study examines the features and forms of global health diplomacy. This study explores various examples of different applications of health diplomacy. In this context, the examples of USA, Switzerland, Brazil and Turkey were examined. Contrary to the views of many scientists who argue that health is a technical area where the interests of countries overlap, this study argues that states have different interests in health policies and that they follow a sometimes common and sometimes contradictory health diplomacy at the national and international level, depending on the situation. He explains that when states cooperate or conflict in order to find solutions to global health problems, their tendency to use health as a foreign policy tool in order to protect their national and security interests increases. This study consists of 3 parts. The first part is the introductory part, after examining public diplomacy, it talks about power/soft power and then gives information about health diplomacy and its examples. The second part examines health diplomacy in terms of literature. The third part is the conclusion part.Anahtar Kelimeler

Public Diplomacy, Global Health Diplomacy, Power, Soft Power, USA, Sweden, Brazil, Turkey.Abstract

Bu çalışma, küresel sağlık diplomasisinin özelliklerini ve şekillerini incelemektedir. Bu çalışma, sağlık diplomasisinin farklı uygulamalarının yapıldığı çeşitli örnekleri araştırmaktadır. Bu bağlamda, ABD, İsviçre, Brezilya ve Türkiye örnekleri incelenmiştir. Sağlığın ülkelerin çıkarlarının örtüştüğü teknik bir alan olduğunu savunan birçok bilim adamının görüşlerinin aksine, bu çalışma, devletlerin sağlık politikalarına yönelik farklı çıkarlarının olduğunu ve duruma göre ulusal ve uluslararası düzeyde, bazen müşterek, bazen ise çelişkili bir sağlık diplomasisi izlediklerini savunmaktadır. Devletlerin küresel sağlık problemlerine çözüm bulma adına işbirliği yaptıkları ya da çatıştıkları durumda ulusal ve güvenlik çıkarlarını gözetmek adına sağlığı bir dış politika aracı olarak kullanma eğilimlerinin arttığını açıklamaktadır. Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmıdır, kamu diplomasisini inceledikten sonra güç/yumuşak güçten bahsetmekte ve sonrasında sağlık diplomasisi ve örnekleri hakkında bilgi vermektedir. İkinci bölüm literatür bakımından sağlık diplomasisini incelemektedir. Üçüncü bölüm ise sonuç kısmıdır.Keywords

Kamu diplomasisi, Sağlık diplomasisi, Güç, Yumuşak Güç, ABD, İsviçre, Brezilya, Türkiye.