Baş Editör(ler)

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Baş Editör(ler)

Dr. Tarık YOLCU


Editör(ler)

Dr. Aykut YILMAZ

Dr. Kür Şad ÖZKAYNAR

Dr. Gökhan GÜRLER</


Sakarya  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ayşe Betül TANRIVERDİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Ayrılma” John BOWLBY

 2-2, Ss, 1-8

“Ayrılma” John BOWLBY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.26
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Akif Çakırer Serkan İnam  
Analysis of Phubbing Behaviors of Employees in the Banking Sector

 2-2, Ss, 9-25

Bankacılık Sektöründe Çalışanların Phubbing Davranışlarının Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.32
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Furkan AKBAŞ yok  
Arabuluculukta Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi

 2-2, Ss, 26-34

Arabuluculukta Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.34
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hicran Arpuş yok  
Turkish Nationalism and the Future

 2-2, Ss, 35-53

Türk Milliyetçiliği ve Gelecek
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.35
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sezer Ayaz Muhammad Ali RAZA  
The Effect of Training and Development on Work Performance: The Mediating Role of Intrinsic Motivation

 2-2, Ss, 54-78

Eğitim ve Gelişimin İş Performansına Etkisi: İçsel Motivasyonun Aracı Rolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.37
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |