Özet


Arabuluculukta Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi

Gelişen teknoloji ve ticari ilişkilerle birlikte bireyler arasındaki hukuki problemler artmış, bu problemlerin çözümlerine ilişkin mahkeme dışı alternatif çözüm yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Uyuşmazlıkların çözümünde geleneksel olan dava yolu, genel itibariyle uzun ve çözüme kavuşmanın gecikmesi, yargılama giderlerinin artması, tarafları tatmin etmeyen kararların çıkması beraberinde alternatif çözüm yollarına yöneltmiştir. Bu çözüm yöntemlerinden biri de arabuluculuktur. Arabuluculuk, yüz yıllar öncesinden beri kullanılan çözüm yöntemlerinden biri olurken, Afrika, Uzak Doğu’da ve Osmanlı Devleti’nde olmak üzere birçok ülkede bu yönteme başvurulduğu bilinmektedir. Ülkemizde hukuk alanında yaşanılan reform hareketlerinden sonra 22.06.2012 tarihli, 28331 sayılı resmi gazetede 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yayınlaşmıştır. Arabuluculuk, uyuşmazlık içinde bulunan taraflara, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi tarafından, tarafları bir araya getiren, kendi aralarında çözüm bulmalarına yardımcı olan, uyuşmazlık konularına göre çözüm önerisi getirmesi amacıyla yürütülen bir usuldür. Arabuluculukta tarafsızlık ve gizlilik ilkesi bu yöntemin önemli unsurlarından biridir. Tarafsızlık, arabuluculuk yönetimi kabul eden devletlerin uyması gereken etik kurallar içerisinde bulunmaktadır. Bu sürecin her aşamasında gizlilikte önemli bir esastır. Dolayısıyla arabuluculukta tarafsızlık ve gizlilik ilkesi güven tesisinin en önemli unsurlarındandır. Bu çalışmada arabuluculukta tarafsızlık ve gizlilik ilkesinin taşıdığı öneme vurgu yapılacaktır.Anahtar Kelimeler

Arabuluculuk, Tarafsızlık İlkesi, Gizlilik İlkesi, Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi


Kaynakça