Özet


Türk Milliyetçiliği ve Gelecek

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, değişen ve gelişen dünya düzeninde birçok yeniliğin meydana gelmesiyle, dünya üzerinde bu gelişmelerin yayılması, küreselleşme sayesinde gerçekleşmektedir. Ulus-devletler uluslararası sistemde önemini koruyan bir yapıdır. Fakat bu önem ve varlığını devam ettirebilmek adına hem bilgi ve teknoloji gibi çağın gerektirdiği kavramları takip etmeli hem de küreselleşmenin yıkıcı etkilerinden korunabilmek amaçlı önlemler almak, çalışmalar yapmak zorundadır. Küreselleşmenin tehdit ettiği yapılar içerisinde ulus-devletlerin temel özelliği olan milliyetçilikler de yer almaktadır. Bu dönemde milliyetçilikleri hem destekleyen hem de tehdit eden yapılar vardır. Tüm milliyetçiliklerde olduğu gibi Türk Milliyetçiliği için de tehdit olarak görülen çok sayıda etmen vardır. Bunların başında; küreselleşme, teknoloji ve ulus-devletin zayıflaması gelmektedir. Bunların yanı sıra Türk milliyetçiliğini besleyen gelişmeler de bulunmaktadır. Yükselen milliyetçilik, ulus-devletler arası iş birlikleri, Türk Devletleri Teşkilatı bunlar arasındadır. Amaç Türk milliyetçiliğinin sorun ve fırsatlarına dair bir analiz yapmak, sorunlara çözüm önerisi olabilecek düşünceleri, literatür taraması yöntemiyle ortaya koymak olmuştur. Makalede sırasıyla yukarıdaki başlıklara detaylı olarak yer verilmiştir, Türk milliyetçiliği öngörüleri ve yapılması gerekenler başlıklarıyla da konu sonuç kısmına bağlanmıştır.Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Türk Milliyetçiliği, Ulus-Devlet, Küreselleşme


Kaynakça