Arabuluculukta Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi
(Arabuluculukta Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi )

Yazar : Furkan AKBAŞ  yok  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-2
Sayfa : 26-34
    


Özet

With the advancing technology and commercial relations, legal problems between individuals have increased, and out-of-court alternative solution methods have been needed to solve these problems. The traditional way of litigation in the resolution of disputes is generally long and the delay in reaching the solution, the increase in the costs of the proceedings, the unsatisfactory decisions of the parties have led to alternative solutions. One of these resolution methods is mediation. While mediation has been one of the solution methods used since hundreds of years ago, it is known that this method was used in many countries, including Africa, the Far East and the Ottoman Empire. After the reform movements in the field of law in our country, the Law on Mediation in Civil Disputes No. 6325 was published in the Official Gazette dated 22.06.2012 and numbered 28331. Mediation is a procedure carried out by an independent and impartial third party to the parties in dispute, to bring the parties together, to help them find a solution among themselves, and to propose a solution according to the subjects of the dispute. The principle of impartiality and confidentiality in mediation is one of the important elements of this method. Impartiality is included in the ethical rules that states that accept mediation management must comply with. Confidentiality is an important principle at every stage of this process. Therefore, the principle of impartiality and confidentiality in mediation is one of the most important elements of trust building. In this study, the importance of impartiality and confidentiality in mediation will be emphasized.Anahtar Kelimeler

Mediation, Impartiality Policy, Confidentiality Policy, Impartiality and Confidentiality PolicyAbstract

Gelişen teknoloji ve ticari ilişkilerle birlikte bireyler arasındaki hukuki problemler artmış, bu problemlerin çözümlerine ilişkin mahkeme dışı alternatif çözüm yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Uyuşmazlıkların çözümünde geleneksel olan dava yolu, genel itibariyle uzun ve çözüme kavuşmanın gecikmesi, yargılama giderlerinin artması, tarafları tatmin etmeyen kararların çıkması beraberinde alternatif çözüm yollarına yöneltmiştir. Bu çözüm yöntemlerinden biri de arabuluculuktur. Arabuluculuk, yüz yıllar öncesinden beri kullanılan çözüm yöntemlerinden biri olurken, Afrika, Uzak Doğu’da ve Osmanlı Devleti’nde olmak üzere birçok ülkede bu yönteme başvurulduğu bilinmektedir. Ülkemizde hukuk alanında yaşanılan reform hareketlerinden sonra 22.06.2012 tarihli, 28331 sayılı resmi gazetede 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yayınlaşmıştır. Arabuluculuk, uyuşmazlık içinde bulunan taraflara, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi tarafından, tarafları bir araya getiren, kendi aralarında çözüm bulmalarına yardımcı olan, uyuşmazlık konularına göre çözüm önerisi getirmesi amacıyla yürütülen bir usuldür. Arabuluculukta tarafsızlık ve gizlilik ilkesi bu yöntemin önemli unsurlarından biridir. Tarafsızlık, arabuluculuk yönetimi kabul eden devletlerin uyması gereken etik kurallar içerisinde bulunmaktadır. Bu sürecin her aşamasında gizlilikte önemli bir esastır. Dolayısıyla arabuluculukta tarafsızlık ve gizlilik ilkesi güven tesisinin en önemli unsurlarındandır. Bu çalışmada arabuluculukta tarafsızlık ve gizlilik ilkesinin taşıdığı öneme vurgu yapılacaktır.Keywords

Arabuluculuk, Tarafsızlık İlkesi, Gizlilik İlkesi, Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi