Baş Editör(ler)

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Baş Editör(ler)

Dr. Kür Şad ÖZKAYNAR


Editör(ler)

Dr. Aykut YILMAZ
Dr. Gökhan GÜRLER
Dr. Tarık YOLCU
Öğr. Gör. Ömer Sezai AYKAÇ


Sakarya  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Nur Çelikaslan  
Turkish – American Relations: S-400 and F-35

 2-1, Ss, 1-17

Türk-Amerikan İlişkileri:S-400 ve F-35
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.27
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

ERDOĞAN EKŞİOĞLU  
TÜRKİYE’DE AKARYAKIT FİYATLARI İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK ARAŞTIRMA

 2-1, Ss, 18-40

TÜRKİYE’DE AKARYAKIT FİYATLARI İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.28
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

ESRA GÜMÜŞ Doç.Dr. Murat TOKSARI (İkinci Yazar)  
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE SOSYAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 2-1, Ss, 41-62

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE SOSYAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.29
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Elif Göze Prof. Dr. Hasan TAĞRAF  
Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Araştırma

 2-1, Ss, 63-82

Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.30
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İsmail DEMİRBAĞ .  
Criticism of Discrimination Against Women in Advertisements

 2-1, Ss, 83-109

Reklamlarda Kadın Ayrımcılığının Eleştirisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.31
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |