Baş Editör(ler)

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • İşletme
  • İktisat
  • Ekonometri
  • Siyaset Bilimi
  • İletişim
  • Yöntem Bilim
  • Turizm

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Baş Editör(ler)

Dr. Aykut YILMAZ


Editör(ler)

Dr. Kürşad ÖZKAYNAR

Dr. Gökhan GÜRLER

Ömer Sezai AYKAÇ


Sakarya  2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aydın BAĞDAT Dr. Hakan ALİUSTA, Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN  
Osmanlı Toprak Düzeninde Özel Mülkiyet Ve Çift Taraflı Kayıt Yöntemine Geçişe Etkisi

 1-1, Ss, 1-20

Private Property In The Ottoman Land Order And The Effects Of This Situation On The Transition To The Double - Entry Bookkeping Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.7
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Tugay Özaşık Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY  
Covid-19 Salgını Sürecinde Konaklama Tesislerinden Yararlanan Turistlerin Şikâyetlerinin Analizi

 1-1, Ss, 21-35

Covid-19 Salgını Sürecinde Konaklama Tesislerinden Yararlanan Turistlerin Şikâyetlerinin Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.5
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

AYŞE MERİÇ YAZICI AYŞE MERİÇ YAZICI-MÜGE KINAY  
REDEFINING THE BUSINESS LIFE AND TECHNOSTRESS DURING COVID-19

 1-1, Ss, 36-48

COVID-19 SÜRECİNDE İŞ YAŞAMI VE TEKNOSTRESİN YENİDEN TANIMLANMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.9
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Betül TANRIVERDİ  
DEĞİŞMEKTE OLAN AİLE YAPISINDA “TEK EBEVEYNLİĞE” YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISI

 1-1, Ss, 49-67

DEĞİŞMEKTE OLAN AİLE YAPISINDA “TEK EBEVEYNLİĞE” YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.11
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İbrahim Taha Dursun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Özel, Yöneticilik Dersleri

 1-1, Ss, 68-70

Mustafa Özel, Yöneticilik Dersleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.8
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |