Özet


COVID-19 SÜRECİNDE İŞ YAŞAMI VE TEKNOSTRESİN YENİDEN TANIMLANMASI

2020’nin ilk çeyreğinden beri, insanlığın bugüne dek tanık olduğu en büyük pandemilerden biri olan Covid-19’un dünya çapında büyük bir etkisi olmuştur. Kapanmalar ve sosyal mesafe kuralları, pandemi ile birlikte yaşama ve iletişim kurma şeklimizi değiştirmiş, yoğun bir dijitalleşme çağı başlamıştır. Pandemi ile başa çıkmak için hükümetlerin ofis hayatını sonlandırıp milyonlarca işletmeye, işverene ve çalışana evden çalışma tarzını getirmekten başka bir seçeneği kalmamıştır. Dünyanın her yerindeki işletmeler ve çalışanlar, Covid-19 pandemisinin etkisiyle yeni çalışma ve yaşam biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Evden çalışma, hem işletmeler hem de çalışanlar için olumlu etkiler yaratsa da, covid-19 pandemisi sırasında meydana gelen ani ve evden çalışmanın zorunlu oluşu, teknostres ve diğer olumsuz yönleri de beraberinde getirmiştir. Her ne kadar aylarca evden çalışma anlamına gelen bu yeni düzen karlı görünse de, teknostresi dünya gündemine taşımıştır. Bu makale Covid-19’un işyeri performansı üzerindeki etkisini araştırarak bilişsel bir yaklaşımla teknostresi yeniden tanımlamaktadır. Bu çalışma, ayrıca teknostres ile başa çıkma yollarına da detaylı bir şekilde değinmektedir.Anahtar Kelimeler

Covid-19, dijital teknolojiler, işletmeler, evden çalışma, teknostres


Kaynakça