Osmanlı Toprak Düzeninde Özel Mülkiyet Ve Çift Taraflı Kayıt Yöntemine Geçişe Etkisi
(Private Property In The Ottoman Land Order And The Effects Of This Situation On The Transition To The Double - Entry Bookkeping Method )

Yazar : Aydın BAĞDAT  Dr. Hakan ALİUSTA, Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1-1
Sayfa : 1-20
    


Özet

In this study, the land order of the Ottoman Empire, the structure of private property and its development were examined, the effects of this situation on the transition to the double - entry bookkeeping method were analyzed. During the examination, literature surveys were done regarding the property structure in the old Turkish states and Islam and the economical, socio-cultural, political etc. situations which includes a process of nearly four centuries between the foundation of Ottoman Empire to starting using of double-entry bookkeeping method. The findings were classified and analyzed in the framework of double-entry bookkeeping method. As a result, the structure of private property in the Ottoman land order and the effects on the late starting of double-entry bookkeeping method were explained.Anahtar Kelimeler

Accounting History, Double Entry Bookkeeping Method, Land System in the Ottoman Empire, Private PropertyAbstract

Çalışmada Osmanlı’nın toprak düzeni, özel mülkiyet yapısı ve gelişimi incelenmiş, bu durumun çift taraflı kayıt yöntemine geçişe olan etkileri analiz edilmiştir. Bu inceleme yapılırken, eski Türk devletlerindeki ve İslamiyet’teki mülkiyet yapısına ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan çift taraflı kayıt yöntemini kullanmaya başlamasına kadar olan yaklaşık dört asırlık süreyi kapsayan ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal vb. durumuna ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgular çift taraflı kayıt yöntemi çerçevesinde sınıflandırılıp, analiz edilmiştir. Sonuç olarak ise Osmanlı toprak düzeninde özel mülkiyet yapısı ve çift taraflı kayıt yöntemine erken geçilemeyişine olan etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords

Muhasebe Tarihi, Çift Taraflı Kayıt Yöntemi, Osmanlı’da Toprak Sistemi, Özel Mülkiyet