REDEFINING THE BUSINESS LIFE AND TECHNOSTRESS DURING COVID-19
(COVID-19 SÜRECİNDE İŞ YAŞAMI VE TEKNOSTRESİN YENİDEN TANIMLANMASI )

Yazar : AYŞE MERİÇ YAZICI  AYŞE MERİÇ YAZICI-MÜGE KINAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1-1
Sayfa : 36-48
    


Özet

Ever since the first quarter of 2020, Covid-19 has had a drastic impact across the world as one of the greatest pandemics man has ever seen. The pandemic has changed the way we live together and connect each other and initiated an era of intense digitalization due to lockdowns and social distancing rules. To cope with the pandemic, governments had no choice but to put an end to office life and to order millions of enterprises, employers, and employees to work at home. Business enterprises worldwide have been forced to adapt to new business life and lifestyles because of the Covid-19 pandemic. Despite the benefits of working from home, this sudden and obligatory working style brought technostress and other problems along. This new order which has meant months of working at home might seem lucrative for the enterprises and employees; however, it has also brought technostress into the world’s agenda. This article studies the impact of Covid-19 on the workplace performance and redefines technostress from a cognitive approach. This study also elaborates on the ways to deal with technostress.Anahtar Kelimeler

Covid-19, digital technologies, business enterprises, work from home, technostressAbstract

2020’nin ilk çeyreğinden beri, insanlığın bugüne dek tanık olduğu en büyük pandemilerden biri olan Covid-19’un dünya çapında büyük bir etkisi olmuştur. Kapanmalar ve sosyal mesafe kuralları, pandemi ile birlikte yaşama ve iletişim kurma şeklimizi değiştirmiş, yoğun bir dijitalleşme çağı başlamıştır. Pandemi ile başa çıkmak için hükümetlerin ofis hayatını sonlandırıp milyonlarca işletmeye, işverene ve çalışana evden çalışma tarzını getirmekten başka bir seçeneği kalmamıştır. Dünyanın her yerindeki işletmeler ve çalışanlar, Covid-19 pandemisinin etkisiyle yeni çalışma ve yaşam biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Evden çalışma, hem işletmeler hem de çalışanlar için olumlu etkiler yaratsa da, covid-19 pandemisi sırasında meydana gelen ani ve evden çalışmanın zorunlu oluşu, teknostres ve diğer olumsuz yönleri de beraberinde getirmiştir. Her ne kadar aylarca evden çalışma anlamına gelen bu yeni düzen karlı görünse de, teknostresi dünya gündemine taşımıştır. Bu makale Covid-19’un işyeri performansı üzerindeki etkisini araştırarak bilişsel bir yaklaşımla teknostresi yeniden tanımlamaktadır. Bu çalışma, ayrıca teknostres ile başa çıkma yollarına da detaylı bir şekilde değinmektedir.Keywords

Covid-19, dijital teknolojiler, işletmeler, evden çalışma, teknostres