Son Sayı

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Sakarya  30.04.2024
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erkan Yıldız  
Effects of Service Quality on Brand Fidelity: The Mediating Role of Customer Citizenship Behavior
 4-1,(4-1) Ss, 1-15

Hizmet Kalitesinin Marka Vefası Üzerindeki Etkileri: Müşteri Vatandaşlığı Davranışının Aracılık Rolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.74
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nur Çelikaslan  
Diaspora and Türkiye-Armenia Relations
 4-1,(4-1) Ss, 16-26

Diaspora ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.75
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule BATBAYLI  
The Competitiveness of Information and Communication Technologies Sector in International Trade and a Comparative Analysis on G-8 Countries
 4-1,(4-1) Ss, 27-46

Uluslararası Ticarette Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Rekabet Gücü ve G-8 Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nur Çelikaslan  
Germany: Leader of the New European Security Architecture
 4-1,(4-1) Ss, 47-63

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ŞENLİK  
SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM SÜRECİNİN MİNTZBERG’İN YÖNETİM ROLLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 4-1,(4-1) Ss, 64-79

SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM SÜRECİNİN MİNTZBERG’İN YÖNETİM ROLLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.78
Özet | Abstract | Tam Metin |