Son Sayı

Dergide ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında aşağıdaki alanları kapsayan disiplinlerarası nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmaktadır.

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • İşletme
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Siyaset Bilimi
 • İletişim
 • Yöntem Bilim
 • Turizm
 • İktisat
 • Maliye

Dergi yılda Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkarmayı hedeflemektedir.

 

Dergide orijinal bir araştırmanın bulgu ve sonuçlarını yansıtan özgün araştırma makalelerinin yanı sıra, tarama yazılarına, kısa bildiri yazılarına ve kitap kritiklerine yer verilmektedir.

 

Dergi sayılarının konu bakımından kapsamı ise dergiye kabul edilen yazılar doğrultusunda belirlenecektir. İlgili belirlemeyi, yazıların alanları çerçevesinde Dergi Yayın Kurulu yapacaktır.


Sakarya  31.12.2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ebrar Ilıman Yaltagil Emetullah Yaltagil  
Hospital Preference Priorities of Physical Therapy and Rehabilitation Patients
 3-3,(3-3) Ss, 1-11

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarının Hastane Tercih Öncelikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Özen Dr. Öğr. Üyesi Kader Bahayi  
Yetişkin Bireylerin Yaşam Doyumu Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Psikolojik Destek Almaya İlişkin Tutumlarına Etkisi
 3-3,(3-3) Ss, 12-32

Yetişkin Bireylerin Yaşam Doyumu Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Psikolojik Destek Almaya İlişkin Tutumlarına Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.64
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Atsan Mustafa Atsan (Tek Yazar)  
Municipal Employees' Opinions on Corporate Social Responsibility Perceptions: The Case of Anamur Municipality
 3-3,(3-3) Ss, 33-49

Belediye Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarına Yönelik Görüşleri: Anamur Belediyesi Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah UMARUSMAN  
Fuzzy Inference System Model Suggestion For Evaluating Voter Preferences: A Research For General Local Elections
 3-3,(3-3) Ss, 50-72

Seçmen Tercihlerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Çıkarım Sistem Modeli Önerisi: Mahalli İdareler Seçimleri İçin Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.70
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökben BAYRAMOĞLU Fatih Akyol  
The Effect of Nepotism On Perceived Organizational Justice İn Family Businesses
 3-3,(3-3) Ss, 73-98

Aile İşletmelerinde Nepotizmin Algılanan Örgütsel Adalete Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.71
Özet | Abstract | Tam Metin |