Özet


SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM SÜRECİNİN MİNTZBERG’İN YÖNETİM ROLLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yoksulluk, yaşlılık, hastalık, kriz, doğal afetler vb.. tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de önem verilen, dikkate alınan ve zorlanılan konular olarak bilinmektedir. Bu zorluklarla mücadele sosyal hizmet kavramıyla vücut bulmakla beraber devlet, özel teşebbüs ya da gönüllülerle çare olunmaya çalışılmaktadır. 1960 larda başlayıp, AB uyum süreçleriyle devam eden sosyal hizmetlerin her geçen gün kapsamı ve alanı gelişmektedir. Bu gelişmeler araştırmacılar tarafından merak edilmekte ve sıklıkla çalışılmaktadır. Bu sebeple pek çok çalışma toplumun dezavantajlı grubuna hitap eden hükümet politikaları, sosyal hizmet çalışanları ve hedef kitle sıklıkla dikkate alınmaktadır. Bununla beraber yönetim sürecinin önemi de bu başlıklarla birlikte gelişmekte ve gündeme gelmektedir. Bu çalışmanın amacı yönetim sürecini dikkate alarak süreci yöneten yöneticinin Mintzberg’in yönetici rolleri kapsamında kavramsal olarak değerlendirilmesi olarak planlanmıştır. Böylece yönetim ve yönetici rolünün önemi ve önerileri ile daha etkin bir sosyal hizmet sağlamaya katkı sunmak amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler

Sosyal hizmetler, yönetim, yönetici, rol


Kaynakça