Özet


Seçmen Tercihlerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Çıkarım Sistem Modeli Önerisi: Mahalli İdareler Seçimleri İçin Bir Araştırma

Seçmen tercihlerine etki eden kültürel, ekonomik, bölgesel, siyasi, psikolojik, sosyolojik gibi birçok faktör Milletvekili Genel Seçimlerinin ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonucunu belirlemektedir. Bu sebeple seçmenlerin tercihlerine etki eden faktörlerin analiz edilmesi siyasi partilerin çalışmalarını olumlu yönde geliştirecektir. Son 20 yılda Türkiye’de seçimler üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda çoğunlukla istatistiksel analizlerle değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmen tercihlerinin farklı bir bakış açısıyla değerlendirilebilmesi amacıyla Bulanık Çıkarım Sistemleri kullanılarak Mahalli İdareler Genel Seçimleri-Bulanık Çıkarım Sistem (MİGS-BÇS) modeli önerisi yapılmıştır. Önerilen modelde “Adayın Projeleri”, “Adayın Partisi”, “Mevcut Belediye Başkanının Vaatlerini Gerçekleştirme Düzeyi”, “Parti Liderinin Karizması” ve “Adayın İletişimi” girdi değişkenleri olarak, ”Adayın Seçilme Durumu” çıktı değişkeni olarak kabul edilmiş ve bu değişkenler kullanılarak bulanık kurallar tanımlanmıştır. Daha sonra önerilen modelin test edilmesi için açıklayıcı bir örnek yapılmıştır. Ayrıca, önerilen modelin kurallarına bağlı olarak Adayın Seçilme Durumunu etkileyen değişkenlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak seçmenlerin oy verme davranışına etki eden faktörler arasında bir öncelik sıralaması gerçekleştirilmiştir.



Anahtar Kelimeler

Seçim Tahmini, Bulanık Mantık, Bulanık Çıkarım Sistemi, Genel Yerel Seçimler


Kaynakça